Współcześnie zacierają się granice między sztukami, odbiorca w jednym miejscu oczekuje zróżnicowanych wrażeń artystycznych, estetycznych, które pozwolą mu być aktywnym uczestnikiem dyskursu w obszarze kultury. To również naturalna droga rozwoju sztuki polegająca na syntezie oraz dialogu artystów z odbiorcami oraz poszukiwaniu nowych form wypowiedzi artystycznej będących odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, rozwój nowych technologii, wszechstronne zainteresowania artystów.
Platforma M.M.M.M.M.M. Registration Form
Kuratorstwo
In his opening Masterclass, Stanisław Ruksza speaks about how to release some new meanings of the old topics; how to extract different meanings from an artwork. He talks about the predispositions of a curator’s profession and a broad understanding of curatorship today: a curator as a scientist, a researcher, a co-creator, an artist, an interpreter, a mediator between the artist and the audience, a philosopher, a charismatic enthusiast, an efficient producer who knows how to look for resources, a freethinker who is willing to experience the unknown and who is not afraid to interrogate the established canons.

Masterclass is available on the M.M.M. Platform after the registration.

Read more about the Art Curation module here
Czytaj więcej
03-05-2021, 13:10:43
Kuratorstwo
Moduł adresowany do wolnomyślicieli, studentów i absolwentów uczelni artystycznych, kierunków humanistycznych;
pracowników sektora kultury, którzy chcą poszerzyć kontakty i usystematyzować wiedzę, rozwinąć umiejętności lub przekwalifikować się; artystów, którzy chcą rozwinąć umiejętności managerskie i producenckie.


Czytaj więcej
Kuratorstwo
W ramach modułu przyjrzymy się sztuce kuratorskiej; doświadczeniu kuratora i krytyce artystycznej; programom rezydencyjnym artystów, relacjom z artystami; prawu pracy; instalacji wystawienniczej z perspektywy artysty; koordynacji wystaw, budżetom i finansom, narzędziom i technikom w produkcji wystaw.
Czytaj więcej
Kuratorstwo
Czas trwania: 5 tygodni, ok. 2 godz. w tygodniu
Początek: 24/05
Harmonogram webinariów: dokładny plan zajęć będzie opublikowany do końca marca.
Formuła zajęć: zajęcia odbędą się w czasie rzeczywistym z elementem interakcji
Certyfikat: Na koniec kursów uczestnicy otrzymają Certificate of Completion.

Czytaj więcej