Edukacja rozumiana jako stały proces, z jednej strony obejmująca stały kontakt z odbiorcą (od najmłodszych lat po seniorów), aktywująca go, przygotowująca od odbioru i do działań twórczych oraz wskazująca związki oraz możliwości wykorzystania muzyki czy szerzej kultury do rozwiązywania problemów społecznych, edukowania w obszarze historii, społeczeństwa obywatelskiego tolerancji, różnorodności kultur.
Platforma M.M.M.M.M.M. Registration Form
Edukacja Muzyczna
Tuula Jukola-Nuorteva (Head of Education, Finnish National Opera and Ballet and Annika Kukkonen (Producer of Education, Helsinki Philharmonic Orchestra) talk about their professional background and what has led them to their current roles. Taking from the Finnish education model, they delve into what it means to lower the threshold of composing. Demonstrating case studies, they look into aspects like creative well-being, what it takes to be a good educator, as well as the tools and methods towards effective project management.

Masterclass is available on the M.M.M. Platform after the registration here:

Read more about the Music Education module here
Czytaj więcej
26-04-2021, 17:32:41
Edukacja Muzyczna
Moduł adresowany jest do studentów, absolwentów edukacji artystycznej, kierunków muzycznych i humanistycznych; organizatorów wydarzeń edukacyjno-artystycznych; menadżerów i współpracowników działów programowych instytucji artystycznych oraz organizacji pozarządowych, muzykologów zainteresowanych organizacją działalności artystycznej oraz jej programowaniem.


Czytaj więcej
Edukacja Muzyczna
Zagadnienia poruszane w module to m.in. międzynarodowe trendy w edukacji muzycznej oraz nowatorskie programy kulturalno-społeczne na przykładach różnych krajów i instytucji partnerskich; arteterapia i integrowanie przez muzykę, rozwój kreatywności, pielęgnowanie talentów, praca zespołowa; kto zajmuje się edukacją muzyczną, kto to wszystko wymyśla. organizuje i z kim najlepiej to robić; jak dobrze edukować muzycznie, jak zaciekawić muzyką i zatrzymać uwagę.
Czytaj więcej
Edukacja Muzyczna
Czas trwania: 5 tygodni, ok. 2 godz. w tygodniu
Początek: 24/05

Formuła zajęć: zajęcia odbędą się w czasie rzeczywistym z elementem interakcji

Certyfikat: Na koniec kursów uczestnicy otrzymają Certificate of Completion.

Czytaj więcej