16 marca 2021
START :: Zgłoszenie do projektu
23 marca 2021
Publikacja Masterclass :: Rozwój publiczności
01 kwietnia 2021
Początek rekrutacji
05 maja 2021
Koniec rekrutacji
14 maja 2021
Ogłoszenie wyników rekrutacji
24 maja 2021
Początek kursów online
28 czerwca 2021
Zamknięcie kursów online
01 sierpnia 2021
PRAKTYKI
11 sierpnia 2021
Fjord Cadenza Festival
23 sierpnia 2021
International Lutosławski Youth Orchestra 2021
22 września 2021
MUSIC.DESIGN.FORM Festival
30 września 2021
Zakończenie PRAKTYK
01 grudnia 2021
Mentoring
01 lipca 2022
Początek STAŻY
30 września 2022
Koniec STAŻY