Czy ten program jest dla mnie?
Jeśli posługujesz się językiem angielskim i spełniasz poniższe kryteria, ten program jest dla Ciebie.

Profil Kandydata:

 • Studenci i absolwenci uczelni artystycznych, akademii muzycznych, kierunków humanistycznych
 • Pracownicy sektora kultury, którzy chcą poszerzyć kontakty i usystematyzować wiedzę, rozwinąć umiejętności lub przekwalifikować się
 • Artyści, którzy chcą rozwinąć umiejętności managerskie i producenckie
 • Osoby zainteresowane pracą w zarządzaniu kulturą, programowaniu, dyrekcji artystycznej, kuratorstwie, produkcji wydarzeń, reżyserii i inżynierii dźwięku, światła, multimediów.

Zapraszamy osoby w wieku 18+ ze wszystkich stron świata.

Dlaczego warto wziąć udział?
Music.Multimedia.Management. jako projekt realizowany w ramach programu Kultura współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, zakłada rozwój współpracy kulturalnej między twórcami i instytucjami artystycznymi w Europie. Projekt ma na celu wzmacnianie kompetencji specjalistów międzynarodowego sektora kultury, poprzez realizację kompleksowego programu działań edukacyjnych – kursów, praktyk i staży – oraz organizację interdyscyplinarnych wydarzeń artystycznych w Polsce i Norwegii. Udział w programie pozwoli uczestnikom nie tylko na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim – możliwość sprawdzenia jej w praktyce angażując w przygotowanie międzynarodowych wydarzeń artystycznych: International Lutosławski Youth Orchestra (sierpień 2021 i 2022), Fjord Cadenza Festival (sierpień 2021 i 2022), MUSIC.DESIGN.FORM Festival (wrzesień 2021 i 2022), oraz wystawy w ramach programu wystawienniczego Galerii 4. Poziom.
Projekt powstał z myślą o dostosowaniu do potrzeb nowoczesnych instytucji kultury oraz wykorzystaniu w pełni potencjału realizacyjnego, zarówno od strony dostępnej infrastruktury, jak i kompetencji i know-how zaangażowanych specjalistów. Uczestnicy kursów będą mieli okazję poznać najnowsze trendy w rozwoju przemysłów kultury, a program szkoleń ma uzupełnić lukę na rynku edukacji ukierunkowanej na funkcjonowanie w tym obszarze. Program ma stworzyć uczestnikom okazję do przetestowania zdobytych kompetencji, co może przełożyć się na powstanie nowych miejsc pracy – zarówno w obrębie instytucji realizujących projekt, jak i poza nimi.
Jak wyglądają szkolenia, krok po kroku?
Program szkoleń powinien w ujęciu chronologicznym uwzględniać proces i dynamikę rozwoju projektu. Ważny jest interaktywny charakter projektu – uczestnicy są współautorami programów poszczególnych modułów.

W każdym z 6 obszarów tematycznych zrealizowane zostaną 3 etapy szkoleń:

1. Kursy online

Udział na podstawie zgłoszonego CV oraz/lub listu motywacyjnego / przesłanego nagrania i krótkiego opisu – w zależności od modułu.

2. Praktyki 2-tygodniowe

4 osoby z każdej specjalizacji (w sumie 24 praktykantów)

Udział na podstawie wykonanego zadania i / lub rozmowy na zakończenie kursów online.

Praktyki organizowane będą w siedzibach partnerów w Szczecinie (PL) i w Skodje (NOR), i obejmują udział w realizacji wydarzeń artystycznych w okresie od lipca do września 2021.

Opiekę nad pracą praktykantów sprawować będą pracownicy merytoryczni instytucji: opracowanie zakresu i harmonogramu praktyk, bieżące konsultacje dotyczące przebiegu praktyki, udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, sporządzenie raportu wraz z rekomendacjami.

Dla uczestników praktyk przewidziana jest dieta na pokrycie kosztów związanych z pobytem w instytucji.

3. Staże 2-miesięczne

2 osoby z każdej specjalizacji (w sumie 12 stażystów)

Udział na podstawie realizacji praktyki oraz wykonanego w trakcie praktyki zadania w zależności od specjalizacji.

Opiekę nad stażystami, opracowanie programu i nadzór nad prawidłową realizacją harmonogramu, udzielanie niezbędnego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, sporządzenie ewaluacji – będą sprawować producenci i kuratorzy wydarzeń.

Osoby, które zakwalifikują się do 3 etapu otrzymają wynagrodzenie za 2-miesięczny staż; będą mogły skorzystać również z 10-godzinnego mentoringu przez realizacją stażu.
Jak mogę zgłosić się do programu?

Etap I,

Zarejestruj się na stronie: mmmproject.eu
Do wyboru jest sześć modułów – możesz wybrać pomiędzy:

 • Edukacja Muzyczna
 • Impresariat
 • Zarządzanie Orkiestrą
 • Kuratorstwo
 • Reżyseria Dźwięku
 • Światło i multimedia

W formularzu rejestracyjnym wskaż, który moduł Cię interesuje.
Zgłoszenia do projektu przyjmujemy od 16 marca.
 • Po zarejestrowaniu dostaniesz dostęp do wstępnych Masterclass przybliżających tematykę każdego z modułów i przedstawiających Tutorów.
 • Zgłoszenie do projektu pozwala Ci na zalogowanie na platformie i wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który będzie dostępny między 1 kwietnia a 9 maja.
 • Jako zarejestrowany użytkownik dostaniesz dostęp do wykładu Masterclass Kevina Kleinmanna, poświęconemu rozwojowi publiczności. Wykład stanowi niezbędne wprowadzenie do programu M.M.M. i kandydaci zainteresowani udziałem w programie powinni zapoznać się z materiałem, który będzie dostępny od 23 marca.

Etap II,

Wypełnij formularz rekrutacyjny
 • Aby wypełnić formularz rekrutacyjny, najpierw zarejestruj się na stronie (jak wyżej)
 • Kandydaci zainteresowani kursami online powinni załączyć CV, uzasadnienie chęci wzięcia udziału w programie oraz wybrane dotychczasowe realizacje/ działania związane z modułem, do którego się zgłaszają. Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 9 maja.
 • Listy uczestników zakwalifikowanych do każdego modułu będą ogłoszone do 7 dni roboczych po upływie terminu zgłoszeń. Kandydaci wyłonieni do wzięcia udziału w programie będą powiadomieni drogą mailową.
 • Kandydaci powinni potwierdzić swój udział nie później niż 3 dni od otrzymania powiadomienia.
Czy szkolenia odbywają się w języku angielskim?
Tak, z uwagi na to, że program adresowany jest do odbiorców z całego świata, zajęcia odbywają się po angielsku.
Jaki jest koszt szkoleń?
Szkolenia są bezpłatne, ale ilość miejsc w każdym module jest ograniczona. Zainteresowani kandydaci przedstawią swoje CV wraz z uzasadnieniem chęci wzięcia udziału w projekcie.
Czy potrzebny jest specjalistyczny sprzęt lub oprogramowanie?
Do wzięcia udziału w kursach online, potrzebne będzie dobre łącze internetowe, kamera internetowa, głośniki lub słuchawki i mikrofon. Nie wymagany jest żaden specjalistyczny sprzęt.
Czy mogę zgłosić się tylko do kursów online?
Tak, zapraszamy do wysyłania zgłoszeń do udziału w kursach online bez konieczności kandydowania do udziału w praktykach i stażach.
Czy mogę zgłosić się do kilku modułów?
Możesz zaznaczyć swój pierwszy wybór i opcjonalnie, drugi wybór.
Czy jest limit wieku?
Program M.M.M. jest otwarty dla uczestników w wieku 18+, nie ma limitu wiekowego.
Jakie dokumenty muszę przedstawić?
W niektórych przypadkach możemy poprosić o przykładowe wcześniejsze realizacje, w celu zakwalifikowania się do konkretnego modułu. Prosimy o sprawdzenie szczegółowych informacji zamieszczanych na podstronach modułów.
Jaki jest format wymaganych dokumentów?
Dokumenty mogą być w formacie doc., open office lub PDF.
Wielkość pliku: 2MB na CV i do 10MB na inne załączniki.
Prosimy o przesłanie plików multimedialnych w formie linków niepublicznych (Youtube/ Vimeo) bądź przez Wetransfer, Dropbox.
Do kiedy trwa rektrutacja?
Nabór do programu trwa do 9 maja [23:59] CET.
Jak długo trwa selekcja kandydatów?
Lista osób zakwalifikowanych do szkoleń zostanie ogłoszona do 7 dni od zakończenia rekrutacji na stronie Projektu. Uczestnicy programu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową. Uczestnicy są zobligowani do potwierdzenia udziału w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wynikach rekrutacji.