Tuula Jukola-Nuorteva
Tuula Jukola-Nuorteva studiowała edukację muzyczną na Akademii Sibeliusa w Helsinkach, a następnie studia podyplomowe w Guildhall School of Music & Drama w Londynie na wydziale Performance and Communication Skills. W latach 1995-2007 pracowała na wydziale Edukacji Royal Opera House jako animator muzyki i kompozytor, prowadząc liczne projekty i wydarzenia edukacyjne. W latach 1996-2001 była dyrektorem muzycznym, a później również dyrektorem artystycznym młodzieżowej opery Live Culture w programie ENO Baylis. Tuula Jukola-Nuorteva prowadziła liczne kursy doskonalenia umiejętności wykonawczych i komunikacyjnych dla muzyków orkiestr i nauczycieli w Wielkiej Brytanii i Finlandii. Posiada ponad 15-letnie międzynarodowe doświadczenie jako nauczyciel muzyki / kierownik katedry muzyki. Publikowała materiały dydaktyczne dla szkół podstawowych i średnich (wyd. Otava). We wrześniu 2010 roku została mianowana Dyrektorem Edukacji Fińskiej Opery Narodowej i Baletu. Tuula została wybrana na członka Komitetu Sterującego RESEO (European Network for Opera, Music and Dance Education) 2013 – 2017, a także była przewodniczącą RESEO Steering Committee).