Nowoczesna filharmonia okiem stażystów
Jak czerpać z dotychczasowych doświadczeń, aby wnieść świeżą perspektywę do sal koncertowych? Kreować, inspirować, tworzyć nowoczesną filharmonię. Projekt Music.Multimedia.Management. przyniósł mnóstwo inspirujących wniosków, z których z pewnością będziemy czerpać w swojej pracy.

Dwuletnia przygoda z M.M.M.


Music.Multimedia.Management. był dwuletnim interdyscyplinarnym programem szkoleń i wydarzeń artystycznych organizowanym w latach 2021-2022 przez Filharmonię w Szczecinie we współpracy z norweskim festiwalem muzycznym Fjord Cadenza oraz centrum sztuki współczesnej TRAFO Trafostacja Sztuki. Projekt był skierowany do studentów i absolwentów uczelni artystycznych, pracowników instytucji oraz placówek związanych z kulturą i sztuką. Rozwijał kompetencje specjalistów międzynarodowego sektora kultury oraz wzrost zainteresowania nowatorskimi formami wypowiedzi artystycznych skierowanymi do różnych grup odbiorców.

Music.Multimedia.Management., dofinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i zapewnił stażystom możliwość współtworzenia wydarzeń artystycznych, w tym: Music.Design.Form Festival, International Lutoslawski Youth Orchestra, Fjord Cadenza Festival oraz programu wystawienniczego Galerii Poziom 4. w szczecińskiej filharmonii.

Każdy moduł programu składał się z serii webinariów i wykładów, następnie praktyk zawodowych oraz staży w Polsce i Norwegii, prowadzonych przez szerokie grono ekspertów z całego świata. Lista modułów była bardzo zróżnicowana i obejmowała: rozwój publiczności, edukację muzyczną, impresariat, zarządzanie zespołem, kuratorstwo sztuki, dźwięk (projektowanie i inżynieria) oraz światło i multimedia. W sumie przeprowadziliśmy 35 zajęć w formie webinariów, podczas których, przez ponad 70 godzin, łączyliśmy się z ekspertami z różnych stref czasowych, od zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych poprzez Islandię, Wielką Brytanię, Szwajcarię, Francję, Niemcy, Polskę, Danię, Szwecję, Norwegię, Finlandię, po Wietnam i Tajwan. Wstępem do każdego z obszarów był moduł poświęcony rozwojowi publiczności.

Zarejestrowane webinary i wykłady masterclass są dostępne dla wszystkich zainteresowanych po zarejestrowaniu się na stronie mmmproject.eu.

Wspólna praca, wspólne wnioski


Spośród kilkuset osób zgłoszonych do programu, 24 uczestników zakwalifikowało się do II etapu szkoleń, co w praktyce oznaczało ich czynny udział w produkcji flagowych wydarzeń realizowanych przez partnerów projektu.

Od początku realizacji szkoleń uczestnicy stale komunikowali się przez założone grupy tematyczne na mediach społecznościowych, ankiety zbierane po każdym spotkaniu na żywo z Tutorami, czy chociażby wysyłkę regularnych newsletterów. Przez specjalne formularze uczestnicy mogli zgłaszać swoje bieżące uwagi i sugestie co do przebiegu programu.

Swoją dwuletnią przygodę z M.M.M. stażyści wspólnie podsumowali, a w efekcie ich przemyśleń i w oparciu o ich doświadczenia powstał wizerunkowy spot.
Kiedy wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki w przestrzeni cyfrowej, tradycyjnej instytucje kultury muszą znaleźć nowe sposoby promocji swojej działalności. Muszą iść z duchem czasu i istnieć w wirtualnym świecie, rozwijać się na wiele sposobów, aby nadal pełnić swoją rolę – podkreślają stażyści. Zmienia się środek ciężkości, organizacja koncertów nie może już być punktem wyjścia, ale celem, do którego muszą dążyć wszystkie inne działania – dodają w swoich wnioskach.